Påverkas min garanti av refill?


Inom EU har man fastslagit att tillverkare av skrivare inte längre kan ta bort
garantiåtaganden pga användandet av refill eller OEM patroner.

Vissa leverantörer hävdar fortfarande att garantin påverkas men
det finns ingen grund för detta.

Det som refill innebär är att man återanvänder sin originalpatron och det är
endast tonern som är icke original.

De enda delar som tonern kommer i direkt kontakt med är valsarna i patronen samt
trumman och dessa delar är utbytbara
Så någon åverkan på maskinens mekaniska delar är i stort sätt obefintlig.