Hur många gånger kan man fylla?


Hur många gånger det går att fylla en patron hänger helt och hållet på kvalitén på patronen.

För att få ett optimalt resultat måste alla delar i patronen vara oskadade.
En fingervisning är att ju färre rörliga delar desto fler gånger kan patronen fyllas.

En sk. OEM patron håller inte samma höga kvalité som original och slits därför
ut fortare.
En del OEM patroner kan inte heller fyllas eftersom dom inte är öppningsbara.
För dessa finns bara valet att kasta samt köpa ny och då helst original eftersom ni
kan fylla den igen