ReklamationerVid reklamation ska kassetten återsändas och åtföljas med en utskrift som visar
problemet
Vi kommer då att testa kassetten och felet åtgärdas
Om felet beror på skadad originalkassett så återbetalas den betalda summan

Vi skickar inte tillbaks felaktiga originalkassetter utan om detta önskas så dras
kostnaden av från den återbetalade summan